GSM kľúč - verzia Home

(1 produktov)
Všeobecný opis GSM Kľúč - slúži na ovládanie elektrických pohonov brán, závor a brán mobilným telefónom. Otváranie a zatváranie je ZADARMO a nastáva tzv prezvonením (zavolaním a zavesením hovoru) telefónneho čísla SIM karty umiestnenej v zariadení. Autorizácia oprávneného užívateľa prebieha pomocou zoznamu telefónnych čísiel uložených na SIM karte v GSM Kľúče. GSM Kľúč sa vyrába a je distribuovaný v dvoch verziách GSM Kľúč HOME a GSM PROFI 2.

Verzia GSM Kľúč HOME je vhodná na použitie u rodinného domu a malých firiem do 20 užívateľov. Administrácia užívateľov a nastavovanie zariadení sa vykonáva mobilným telefónom za pomocou SMS správ.