GSM Kľúč - verzia Profi

(1 produktov)

Všeobecný opis GSM Kľúč slúži na ovládanie elektrických pohonov brán, závor a brán mobilným telefónom. Otváranie a zatváranie je ZADARMO a nastáva tzv prezvonením (zavolaním a zavesením hovoru) telefónneho čísla SIM karty umiestnenej v zariadení. Autorizácia oprávneného užívateľa prebieha pomocou zoznamu telefónnych čísiel uložených na SIM karte v GSM Kľúče. GSM Kľúč sa vyrába a je distribuovaný v dvoch verziách GSM Kľúč HOME a GSM PROFI 2.

Verzia GSM Kľúč PROFI 2 je vhodná pre použitie u stredných a veľkých firiem, kancelárskych budov, hotelov a penziónov s vyšším pohybom osôb (nad 20 užívateľov). Administrácia užívateľov a nastavovanie zariadenia sa robí jednak mobilným telefónom, alebo s pomocou SW aplikácie GSM Kľúč ADMIN (aplikácie v prostredí Windows).