MENUMenu
Info
 • Kontakt
 • +421 907 233 606obchod@plotyslovensko.sk
Košík0
 • košík je prázdny
CZ / SK

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v e-shope www.plotyslovensko.sk.

VENUJTE PROSÍM MIMORIADNU POZORNOSŤ INFORMÁCIAM O CENE DOPRAVY (POZRITE NIŽŠIE).


Vážení zákazníci,
náš Internetový obchod je určený pre maloobchodných aj veľkoobchodných partnerov. Objednávky realizujeme na celom území Slovenskej republiky. Zákazníkmi môžu byť fyzické osoby, organizácie, fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, alebo koncesnej listiny, či právnickej osoby.

Prevádzkovateľom e-shopu je firma A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o, Hollého 744, Senica 905 01, IČ 46 068 660.
 

Registrácia

Ak sa zaregistrujete v e-shope, môžete ihneď nakupovať za uvedené koncové ceny. V prípade veľkých objednávok alebo záujmu o veľkoobchodnú spoluprácu kontaktujte predajcu, ktorý s vami dohodne individuálne zľavu.

Objednávky

Vašu objednávku prijmeme bezprostredne po jej odoslaní. Ak objednávku vykonáte v noci, vo sviatok, či cez víkend, zaregistrujeme ju nasledujúci pracovný deň ráno. Pokiaľ vami požadovaný tovar nie je na sklade, alebo sú v objednávke nejasnosti, spojí sa s vami náš predajca ešte v ten istý deň, kedy sme obdržali objednávku a navrhne náhradné možné riešenie (buď vám oznámi nový termín expedície, alebo objednávku na vašu žiadosť zmení, alebo stornuje).

Storno objednávky

Objednávku môže stornovať, na vašu žiadosť zástupca firmy, najneskôr však nasledujúci deň od vytvorenia objednávky.
 

Doprava, platobné podmienky a doručenie tovaru

Ponúkame tieto spôsoby doručenia:
 1. špedičná služba,
 2. osobný odber na predajni (pred osobným odberom je potrebné počkať na potvrdzujúci e-mail ohľadom skladovej dostupnosti, alebo si dostupnosť objednaného tovaru overiť telefonicky).

Cena za dopravu

Pri hmotnosti tovaru:
 • do 2 kg: paušálne 4 EUR,
 • od 2 kg do 25 kg: paušálne 7,5 EUR – len na vybraný tovar,
 • nad 25 kg: paušálne 15 EUR,
 • nad 500 EUR hodnoty vášho nákupu je doprava ZADARMO.
Pri vybranom sortimente, ktorý sa svojou váhou alebo objemom vymyká bežným hodnotám, je doprava cenená individuálne. Jedná sa predovšetkým o betónové podhrabové dosky, mobilné panely, betónové podstavce k mobilnému opliteniu a plastové pletivo polynet. Tento sortiment je označený popisom v detaile produktu a cena dopravy je závislá na hmotnosti a rozmeru tovaru a tiež na mieste doručenia. Z tohto dôvodu nemožno dopredu stanoviť cenu dopravy. Po obdržaní vašej objednávky vás pred jej odoslaním budeme kontaktovať a dopredu vám oznámime cenu dopravy.
 

Doba dodania

V prípade, že je objednaný tovar na sklade, snažíme sa ho doručiť zákazníkovi čo najrýchlejšie, a to od 3 do 7 pracovných dní, podľa objednaného sortimentu.

Platby

V súčasnej dobe máte možnosť previesť úhradu tovaru týmito spôsobmi:
 1. dobierka (poplatok 2€),
 2. bankový prevod – proforma faktúra,
 3. bankový prevod – faktúra (u stálych zákazníkov),
 4. v hotovosti alebo platobnou kartou – len pri osobnom odbere v Hörkách.

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí

Dodržujeme zásadu „Záruka vrátenia peňazí“, ktorá by mala zvýšiť vašu dôveru v nakupovaní cez Internet. Tá platí pre všetkých koncových zákazníkov (nie dealerov, u tých sa predpokladá znalosť sortimentu), pri dodaní tovaru prepravnou firmou. V súlade so zákonom  máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Chápeme vašu situáciu. Nemáte možnosť si ponúkaný tovar vopred dostatočne prezrieť, alebo sa môžete zmýliť pri objednávke. Ak zistíte bezprostredne po nákupe, že vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte možnosť ho v tejto lehote vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena.

Podmienky pre vrátenie kúpnej ceny

 1. Tovar musí byť absolútne nepoužitý, schopný ďalšieho predaja.
 2. Musí obsahovať všetko pôvodné príslušenstvo.
 3. Zásielku je nutné na svoje vlastné náklady vrátiť na adresu firmy do 14 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň odovzdania tovaru.
 4. K vrátenej zásielke musí byť priložená kópia daňového dokladu.
 5. Vrátené sú iba peniaze za tovar, nie za dopravu.

 

Reklamácie

Reklamácie vybavuje:
Lukáš Rumančík
+421 907 233 606
obchod@plotyslovensko.sk

Korešpondenčná adresa firmy:
A-Z Plotové centrum s.r.o.
Hôrky 208 – areál družstva 
01004 Hôrky
 

Záručné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto záručné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka a vzťahujú sa na tovar, ktorý bol zakúpený u firmy AZ Plotové centrum s.r.o. Prevzatím tovaru vyjadruje spotrebiteľ súhlas so záručnými podmienkami firmy
A-Z Plotové centrum s.r.o. Záručnú dobu vám oznámi predajca a začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. Pokiaľ nie je tovar odobraný osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá dopravca.
Ak bola zmluva uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia.

2. Kupujúci

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho preberaní. Pokiaľ je zistené poškodenie pri osobnom odbere tovaru, predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok.
Pokiaľ je zistené poškodenie pri preberaní od dopravcu, vyhotoví sa záznam o poškodení s dopravcom alebo kupujúci tovar neprevezme. Kupujúci toto oznámi predávajúcemu a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok.

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

3. Miesto a spôsob uplatnenia záruky

V prípade výskytu vady predmetu plnenia musí byť tovar dodaný na adresu firmy v úplnom stave vrátane príslušenstva. Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením dokladu o kúpe.

4. Zhoda s kúpnou zmluvou, zodpovednosť za vady

Riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú. Predávajúci vystaví kupujúcemu servisný doklad, alebo k záznamu použije záručný list výrobcu, kde uvedie rozsah a dobu trvania opravy. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe dokladu o kúpe spolu so záručným listom, so záznamom o oprave, alebo servisným dokladom. V prípade zistenia neodstrániteľnej chyby tovaru má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Firma A–Z Plotové centrum s.r.o. si vyhradzuje právo nahradiť vadný a neopraviteľný tovar za iný, obdobný s porovnateľnými alebo vyššími technickými parametrami.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

5. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

 • ak vypršala u reklamovaného tovaru dňom prevzatia do opravy záručná doba porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú,
 • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom), neodbornou inštaláciou a zaobchádzaním, tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.

6. Záverečné ustanovenia

Pri nesplnení Záručných podmienok nebude výrobok prijatý do záručnej opravy. Záručné podmienky v tejto podobe sú platné pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky. Tieto Záručné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 1. 2010. Pri kúpe výrobkov za hotové a vždy pri inom spôsobe platby, ako v hotovosti, obdržíte doklady: Faktúra-daňový doklad a Dodací / Záručný list.

Čo je potrebné dodať pri reklamácii

Všeobecne platí: vždy schovávajte všetky doklady!!! Spolu s tovarom dodajte kópiu dokladu o kúpe, Záručný list a popis závady. Tovar dodávajte vždy kompletný, vrátane všetkého príslušenstva.
 

UPOZORNENIE: Fotografie tovaru v e-shope majú ilustračný charakter.

 
 

Ochrana osobných údajov a GDPR

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Spoločnosť A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. striktne dodržuje právne predpisy týkajúce sa ochrany súkromia, a preto by sme v ás v rámci nového všeobecného nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR) chceli informovať o tom, ako s týmito údajmi nakladáme.

Podľa uvedeného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov máte právo vziať svoj súhlas kedykoľvek späť, požadovať od nás správy o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie dôvodu a spracovanie osobných údajov, požiadať o prístup k týmto údajom, ktoré môžete opraviť alebo aktualizovať, požadovať od nás o zmazanie svojich osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov z našej strany.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaní e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Pripravili sme pre vás súhrnný dokument Zásady spoločnosti A–Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o., týkajúce sa ochrany osobných údajov na stiahnutie tu:
Chránime vaše súkromie a zaručujeme plnú ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím.

Registračné údaje:
Pri registrácii v internetovom obchode zadávate niektoré svoje osobné údaje. Sú to predovšetkým meno a priezvisko, adresa bydliska, telefón a adresa elektronickej pošty. Tieto informácie sú potrebné k identifikácii a autorizácii kupujúceho a používame ich k realizácii vašej objednávky a ku komunikácii s vami.

Údaje o vašich objednávkach:
Počas doby vášho užívania internetových stránok zhromažďujeme informácie o vašich objednávkach, ktoré sú nutné pre zaistenie dodávok tovaru, k vybaveniu reklamácií a pod. Tieto údaje sú uložené v našej databáze a v žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím osobám.

Vyhlásenie:
Naša firma si váži vašu dôveru a chráni vaše osobné dáta pred zneužitím. Informácie o vás zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby pre vás. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné. Naša firma nepredáva, neprenajíma ani inak neposkytuje vaše dáta žiadnej tretej strane.

Váš súhlas:
Používaním našich internetových stránok a užívaním ich služieb súhlasíte so zhromažďovaním niektorých osobných údajov o vás a vašich nákupoch.