Spojka panelu

(1 produktov)
Jedná se o pevné spojenie mobilných panelov všetkých druhov.